Reklama

Jeśli chcesz zamówić reklamę w boksie „Reklama” bądź kupić link sponsorowany wypełnij poniższy formularz, zapoznaj się z naszym regulaminem i zaakceptuj go. Po otrzymaniu wiadomości i zapoznaniu się z treścią reklamy skontaktujemy się z Tobą.

  Imię i nazwisko

  Edres e-mail

  Telefon

  Lokalizacja reklamy

  Treść reklamy

  Regulamin korzystania z Portalu pozyczkanet.pl

  Postanowienia ogólne

  §1. Strona internetowa zarejestrowana pod domeną pozyczkanet.pl, wraz z całą treścią znajdującą się pod tym adresem, zwana dalej Portalem, jest wyłączną własnością PPH Janit, zwanego dalej Operatorem i jest chroniona prawem.

  §2. Wszelkie treści i materiały zamieszczone na stronach Portalu, w tym opublikowane oferty, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Operatora.

  §3. Korzystanie z Portalu, a w szczególności: rejestracja, logowanie, przeglądanie ofert, dodawanie ofert, wysyłanie odpowiedzi na oferty, wypełnianie formularzy, zamieszczanie reklam, oznacza zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

  §4. Celem Portalu jest ułatwianie nawiązywania kontaktów biznesowych, poprzez udostępnienie miejsca na przedstawienie swoich ofert oraz umożliwienie użytkownikom ich przeglądania.

  §5. Rejestracja, logowanie, dostęp do bazy ofert oraz publikowanie ofert, jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników. Opłaty pobierane są jedynie w przypadku zamieszczenia na stronach Portalu reklam lub linków sponsorowanych.

  §6. Portal jest przeznaczony zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.

  §7. Podczas zamieszczania ofert oraz odpowiedzi należy wpisywać dane w odpowiednie pola formularza. Niestosowanie się do tej zasady spowoduje, że oferta lub odpowiedź zostanie usunięta z Portalu, a dostęp zostanie zablokowany.

  §8. Operator zastrzega sobie prawo do nieumieszczania oferty lub reklamy, w przypadku gdy:

  - występować będzie konflikt interesów,
  - w ofercie zawarte będą treści niezgodne z prawem lub ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego,
  - treść oferty, jest zbyt ogólnikowa i nieprecyzyjna.

  Operator zastrzega sobie prawo ingerencji w treść oferty. Operator nie ma obowiązku informowania oferenta o przyczynach nieopublikowania oferty.

  §11. Wypełnienie formularza i dodanie oferty jest oświadczeniem woli, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione.

  §12. Wszystkie oferty i odpowiedzi powinny mieć przynajmniej zwrotny adres email. Podanie dodatkowych danych teleadresowych ułatwi kontrahentom kontakt z zamieszczającym ofertę.

  §13. Operator Portalu poczyni starania, aby oferta została opublikowana najpóźniej w ciągu 12 godzin od rejestracji oferty, z uwzględnieniem §7.

  Ograniczenia

  §14. Zabrania się:

  - oferowania usług lub wprowadzania do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, zwłaszcza pochodzących z przestępstwa,
  - zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym,
  - zamieszczania treści sprzecznych z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce,
  - zamieszczania wielu kopii tej samej oferty,
  - usuwanie ofert i zamieszczanie w jej miejsce ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści,
  - umieszczania znaczników HTML, linków przekierowujących na inne strony internetowe oraz grafik w treści oferty; do zamieszczania grafik służy specjalny formularz wypełniany podczas zamieszczania oferty,
  - umieszczania danych kontaktowych takich jak: numer telefonu, adres mailowy lub adres strony www w treści oferty; do prezentacji danych kontaktowych służy specjalny formularz wypełniany podczas zamieszczania oferty,
  - umieszczania ofert o treści w całości lub w części pisanej wielkimi literami,
  - umieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm,
  - umieszczania nieprawdziwych informacji,
  - używania wyrazów niecenzuralnych,
  - umieszczania ofert lub odpowiedzi oraz rejestrowania się w imieniu osób trzecich,
  - umieszczania ofert reklamujących systemy zarabiania w Internecie, w szczególności poprzez klikanie, odbieranie poczty email lub polecanie użytkowników oraz innych podobnych programów, w tym marketingu internetowego.

  §15. W przypadku wykrycia naruszenia §16, konto użytkownika zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych. Naruszenie §16 może nieść za sobą skutki prawne.

  §16. Operator informuje, że nie udziela żadnym podmiotom lub osobom jakichkolwiek pełnomocnictw lub praw do reprezentowania. Wszelkie próby powoływania się przez osoby trzecie na współpracę z Portalem są naruszeniem prawa i powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do Operatora. Takie przypadki będą surowo ścigane.

  Postanowienia końcowe

  §17. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność i zgodność z prawdą ofert umieszczanych na stronach Portalu.

  §18. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania do publicznej wiadomości jawnych danych kontaktowych oferenta.

  §19. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje dokonane za pośrednictwem Portalu.

  §20. Operator oświadcza, że baza danych zarejestrowanych użytkowników prowadzona jest zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  §21. Niniejsze zasady obowiązują od momentu ich publikacji.

  §22. PPH Janit zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania z Portalu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych użytkowników oraz zamieszczeniu na stronach Portalu odpowiedniej informacji.

  Akceptuję regulamin Portalu

  Responsive Menu
  Add more content here...