Rząd zapowiada duże zmiany w 500+. Komu będzie przysługiwało świadczenie?

500 Plus zmiany

W ostatnim czasie rządzący poinformowali o nadchodzących zmianach w rządowym programie Rodzina 500+. Wielu rodziców zaczęło sobie zadawać pytania, jak wpłynie to na domowy budżet. Czy stracą prawo do otrzymywania tego świadczenia? Czy zmieni ono formę?  Wyjaśniamy, co zmieni się w programie Rodzina 500+ w nadchodzącym roku.

Kwota 500+ i kryteria bez zmian

Na wstępie uspokajamy – kwota świadczenia i kryteria jego przyznawania nie zmienią się. Świadczenie 500+ dalej będzie przyznawane na starych zasadach, zgodnie z którymi przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Ponadto świadczenie dalej będzie przyznawane w wysokości 500 zł miesięcznie (na każde dziecko). Mimo inflacji kwota nie zostanie poddana waloryzacji, co oznacza, że realnie pieniądze te mają już niższą wartość nabywczą. Na ten moment nie planuje się wprowadzać takich pomysłów, jak zamiana świadczenia pieniężnego na bon – do tej koncepcji rządzący odnoszą się sceptycznie. Nie będzie również zmian dotyczących kryteriów przyznawania świadczenia wychowawczego – nie zostanie uzależnione od dochodu rodziny ani statusu zatrudnienia rodziców czy opiekunów.

500+ nowy okres świadczeniowy tylko na rok

To, co zmieni się od 2021 roku, to nowy okres świadczeniowy dla świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500+. Ustalono nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Okres wypłaty świadczeń na podstawie dotychczas złożonych wniosków jest okresem przejściowym i został wyznaczony do 31 maja 2021. Później obowiązywać będą docelowe, roczne okresy świadczeniowe. Na każdy kolejny okres świadczeniowy, czyli raz w roku, będzie trzeba złożyć nowy wniosek. Na szczęście nie trzeba go składać w tradycyjnej papierowej formie, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by wysłać wniosek pocztą lub złożyć w urzędzie. Z łatwością można za to złożyć go za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia albo platformy PUE ZUS.

Responsive Menu
Add more content here...