Tag Archives: rodzina 500+

500 Plus zmiany

Rząd zapowiada duże zmiany w 500+. Komu będzie przysługiwało świadczenie?

W ostatnim czasie rządzący poinformowali o nadchodzących zmianach w rządowym programie Rodzina 500+. Wielu rodziców zaczęło sobie zadawać pytania, jak wpłynie to na domowy budżet. Czy stracą prawo do otrzymywania tego świadczenia? Czy zmieni ono formę?  Wyjaśniamy, co zmieni się w programie Rodzina 500+ w nadchodzącym roku.

Kwota 500+ i kryteria bez zmian

Na wstępie uspokajamy – kwota świadczenia i kryteria jego przyznawania nie zmienią się. Świadczenie 500+ dalej będzie przyznawane na starych zasadach, zgodnie z którymi przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Ponadto świadczenie dalej będzie przyznawane w wysokości 500 zł miesięcznie (na każde dziecko). Mimo inflacji kwota nie zostanie poddana waloryzacji, co oznacza, że realnie pieniądze te mają już niższą wartość nabywczą. Na ten moment nie planuje się wprowadzać takich pomysłów, jak zamiana świadczenia pieniężnego na bon – do tej koncepcji rządzący odnoszą się sceptycznie. Nie będzie również zmian dotyczących kryteriów przyznawania świadczenia wychowawczego – nie zostanie uzależnione od dochodu rodziny ani statusu zatrudnienia rodziców czy opiekunów.

500+ nowy okres świadczeniowy tylko na rok

To, co zmieni się od 2021 roku, to nowy okres świadczeniowy dla świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500+. Ustalono nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Okres wypłaty świadczeń na podstawie dotychczas złożonych wniosków jest okresem przejściowym i został wyznaczony do 31 maja 2021. Później obowiązywać będą docelowe, roczne okresy świadczeniowe. Na każdy kolejny okres świadczeniowy, czyli raz w roku, będzie trzeba złożyć nowy wniosek. Na szczęście nie trzeba go składać w tradycyjnej papierowej formie, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by wysłać wniosek pocztą lub złożyć w urzędzie. Z łatwością można za to złożyć go za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia albo platformy PUE ZUS.

Zdolność kredytowa a 500+

Kredyt mieszkaniowy. Czy 500+ poprawia zdolność kredytową?

Wprowadzenie programu Rodzina 500+ bez wątpienia poprawiło sytuację finansową wielu polskich gospodarstw domowych. Wydawałoby się, że tak duży zasiłek, otrzymywany długoterminowo, znacząco wpłynie na zdolność kredytową i ułatwi otrzymanie pożyczki. Niestety, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych nie jest to takie oczywiste.

Rzeczywiście – pieniądze otrzymywane w ramach 500+ zwiększają zdolność kredytową w niektórych bankach, jednakże tylko w przypadku pożyczek gotówkowych z krótkim terminem spłaty. Jeśli jednak środki te liczone są do dochodu kredytobiorcy, banki upewniają się, czy świadczenie będzie przyznawane do końca okresu kredytowania. Parabanki natomiast zwracają uwagę wyłącznie na wysokość wpływów na konto potencjalnego pożyczkobiorcy – nie jest istotne ich źródło.

Zdolność kredytowa a 500 +

Trzeba pamiętać, że choć 500+ to świadczenie długoterminowe, to jednak otrzymuje się je maksymalnie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Tymczasem kredyt mieszkaniowy spłaca się nawet przez 20 czy 30 lat, banki nie mają więc gwarancji ciągłości otrzymywania świadczenia przez kredytobiorcę przez cały okres spłaty. Co prawda Komisja Nadzoru Finansowego pozostawiła bankom decyzję, czy 500+ powinno liczyć się do kryterium dochodowego przy przyznawaniu kredytu, dotychczas jednak żaden bank nie zdecydował się na uwzględnianie tego świadczenia w przypadku kredytów hipotecznych.

500+ nie jest wliczane do stałych dochodów

Do tego, by uzyskać kredyt mieszkaniowy, bank musi ocenić wiarygodność klienta i jego zdolność do spłacania rat. W tym celu bierze pod uwagę między innymi wysokość udokumentowanych dochodów, sposób zatrudnienia (rodzaj umowy i czas jej trwania, działalność gospodarcza itp.), liczbę osób w gospodarstwie domowym, koszty utrzymania takie jak czynsz czy rachunki, a także to, czy klient nie jest aktualnie zadłużony. Dochodów takich jak świadczenie 500+ czy zasiłki uzależnione od kryterium dochodowego banki nie wliczają do stałego dochodu potencjalnego kredytobiorcy.

Świadczenie 500+ może jednak nieco ułatwić otrzymanie kredytu hipotecznego. By go otrzymać, większość banków wymaga wkładu własnego w wysokości 20% wartości kredytu. Regularny dodatek do budżetu w postaci 500+ warto więc odkładać, by w przyszłości zainwestować te pieniądze właśnie w ten sposób.

Program rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus. Sprawdź, czy otrzymasz dodatek na dziecko

Czy państwowe pieniądze zasilą portfele wielodzietnych Polaków? Rządowy program 500 złotych na dziecko był omawiany 9 lutego w Sejmie. Projekt ustawy Rodzina 500 plus został przekazany do dalszych prac. Zajmie się nimi komisja do spraw polityki społecznej i rodziny.

Rządowy program Rodzina 500 plus

Dopłaty dla rodzin z dziećmi to jeden z najważniejszych postulatów kampanii wyborczej PiS. Program Rodzina 500 plus ma na celu zwiększenie dzietności w Polsce (nasz kraj zajmuje niechlubne 216 miejsce z 232 krajów na całym świecie) i pomoc polskim rodzinom. Pomysł budzi wiele kontrowersji. Wniosek o odrzucenie projektu, podczas posiedzenia Sejmu, złożyli członkowie .Nowoczesnej. Poparło go jednak jedynie 37 z 439 obecnych na sali obrad posłów.

Przeciwnicy rządowych dopłat dla rodzin z dziećmi mają wiele zarzutów w stosunku do projektu. Najważniejsze z nich dotyczą tego, iż 500 złotych na pierwsze dziecko będzie przysługiwało jedynie rodzinom, których dochód nie przekroczy określonego pułapu. Programem nie zostaną objęte samotne matki, których przychody będą wyższe niż 800 zł. Należy też podkreślić, że koszt programu szacowany jest na ponad 22 mld zł rocznie. Są to pieniądze, które dodatkowo obciążą budżet.

Kto może liczyć na 500 zł na dziecko?

W ramach programu Rodzina 500 plus dodatek w wysokości 500 zł otrzymają rodziny z jednym dzieckiem, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł brutto miesięcznie (lub 1200 zł brutto, jeśli małoletni jest niepełnosprawny). Na rządową dotację mogą liczyć wszystkie rodziny z dwójką lub większą liczbą potomstwa. Świadczenie na każdą pociechę będzie wypłacane aż do ukończenia przez nią 18 roku życia. Dotacja nie będzie przyznawania na dzieci powyżej 16 roku życia, które wejdą w związek małżeński. Zgodnie z planami rządu dopłatami zostanie objęte 3,7 miliona dzieci wychowywanych w 2,7 mln rodzin. Wypłaty dodatków mają rozpocząć się od kwietnia 2016 roku.

Jak złożyć wniosek w programie Rodzina 500 plus?

W Internecie pojawił się niedawno wzór wniosku wraz ze spisem wymaganych dokumentów, które będzie trzeba złożyć, aby ubiegać się o dotacje na dzieci. Każdy starający się o dopłatę będzie zobowiązany do podania we wniosku własnych danych osobowych oraz podstawowych informacji na temat posiadanego potomstwa, wiadomości o pozostałych członkach rodziny, a także zaznaczenia organu, za którego pośrednictwem odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Później wystarczy już tylko poświadczyć prawdziwość danych i zapoznać się z ograniczeniami, które mogą wpłynąć na niewypłacanie lub konieczność zwrotu świadczeń oraz podać numer konta bankowego, na które będą przelewane pieniądze. Dokumenty, które należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem to oświadczenie o dochodach (osoby ubiegające się o dopłatę na pierwsze dziecko oraz te rozliczające się zryczałtowanym podatkiem dochodowym) oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (rolnicy). Formularz wraz z załącznikami trzeba dostarczyć do gminy.

Responsive Menu
Add more content here...